#Jak na to
5 minut čtení | 13. 3. 2024 | Zuzana Mráčková

Manažerské minimum: Buď leaderem, kterého chtějí následovat

Postoupil/a jsi v kariérním žebříčku o kousek výš a máš na starost svůj vlastní tým? Stačí ty +1 a tvoje agenda se výrazně mění. Zjisti, proč není nic horšího než nečitelný manažer, jak správně rozdělit týmové role a osvoj si dovednosti, které ti (nejen) v začátcích pomohou.
image

To, jaký jsi manažer/manažerka, jak se chováš nebo jak reaguješ, má přímý vliv na pohodu a výkonnost lidí ve tvém týmu. Když si uvědomíš základní principy a zásady, které se s novou funkcí pojí, dokážeš pozitivně ovlivnit život nejen sobě, ale i svému okolí.

Rozvíjej svůj tým a dej mu prostor volně dýchat

V první řadě je klíčové zjistit, jaké máš tendence, co se uplatňování moci týče:

  • Autokratický manažer: Jsi typ manažera, který potřebuje mít nad vším absolutní kontrolu a rozhodovat o každé maličkosti? Podle tradičního modelu vedení lidí jsi autokratický manažer. V takovém případě ale nedáváš lidem dostatečný prostor pro jejich rozvoj a učení se.
  • Liberální manažer: Pokud jsi naopak příliš benevolentní a necháváš v práci své podřízené „plavat“, jde o druhý extrém, který je nikam cíleně a systematicky neposouvá
  • Demokratický manažer: Zlatá střední cesta leží někde uprostřed, kdy se o své lidi zajímáš, nasloucháš jim, umožňuješ jim růst, ale zároveň držíš otěže pevně v rukou.

snimek obrazovky 2024 03 13 v164724

Kafe

Dbej na to, aby měli členové týmu pocit důležitosti a vnímali se jako součást většího celku. Jejich motivaci a loajalitu posílíš i tím, že na ně budeš delegovat úkoly. Více o tématu úspěšného leadershipu se dozvíš v nové knížce Leadership: Six studies od Henryho Kissingera.

Poznej svoje lidi, zlepšíš tak jejich efektivitu a výkonnost

Pokud se soustředíme na to, co nám přirozeně jde, rozvíjíme náš potenciál a talent. Z hlediska efektivity práce je to mnohem lepší investice s rychlejší návratností, protože využíváme flow, které v dané činnosti díky našim dovednostem nacházíme. Co z toho vyplývá? Mnohem víc se ti vyplatí posilovat u svých lidí jejich silné stránky a pokusit se minimalizovat dopady těch slabších. 

Prvním krokem je tyto přednosti i slabiny rozpoznat a začít s nimi efektivně pracovat. S tím ti může pomoct například typologie týmových rolí podle Belbina. Různorodý tým je skvělý v tom, že skrývá perfektní mix znalostí a dovedností pro úspěšné řešení různých typů úkolů i projektů.

Kafe

Zapoj do procesu rozklíčování silných a slabých stránek členy svého týmu – využij k tomu test na přiřazení týmových rolí podle typologie od Bilbena nebo se podívej, jak na tohle téma nahlíží manažer a kouč Jan Mühlfeit.

Neboj se projevit lidskost a otevřenost

Není nic horšího než nečitelný manažer, u kterého není zřejmé, co má tým čekat a musí být neustále ve střehu. To kolegům ubírá spoustu energie, kterou mohou jinak věnovat práci a plnění týmové vize. Zapomeň proto na tvoření záhadné a mystické mlhy kolem své osoby  manažera/manažerky, snaž se působit lidsky a v rámci mezí otevřeně. 

Nastavení správné hranice otevřenosti je stěžejní pro dlouhodobě udržitelné fungování pracovních vztahů. Příliš odměřený, ale ani příliš přátelský přístup není ideální, protože naráží na důvěru, která by měla ve vztahu panovat.

Často potřebujeme nejprve poznat sami sebe, abychom mohli pochopit druhé. Pro manažera je toto klíčová dovednost, proto si všímej vzorců ve svém chování a pracuj s nimi.

Říkej si pravidelně o zpětnou vazbu. Zeptej se lidí, co se jim na tvém stylu vedení líbí a jestli je něco, co by chtěli naopak změnit. K tomuto tématu doporučuji knížku od Dalea Carnegieho, která vyšla už v mnoha vydáních, ale její obsah je stále aktuální.

Aktivně naslouchej a vnímej, co ti lidé říkají

Blížíme se k závěru a nemohu vynechat tak důležité téma, jakým je komunikace. I ta mimo jiné definuje, jak moc se ti v manažerské roli a plnění stanovených cílů bude dařit.

4 tipy pro efektivní komunikaci v týmu

  • Nastav si pravidelný F2F meeting (face to face) s každým členem svého týmu, kde bude vyhrazený čas pro řešení důležitých témat i vzájemnou zpětnou vazbu.
  • Dávej najevo svůj zájem a opravdu naslouchej. Nepřemýšlej nad něčím jiným nebo nad svojí odpovědí, ale věnuj plnou pozornost tomu, co ti členové týmu zrovna říkají. 
  • Dbej na to, abys dobře porozuměl/a tomu, co se ti tvoji podřízení snaží říct. Doptávej a ujišťuj se, že jsi správně pochopil/a obsah jejich sdělení.
  • Snaž se vyjadřovat srozumitelně a jasně, nechávej vždy takzvaně otevřené dveře, aby ostatní věděli, že za tebou mohou s čímkoliv přijít. Pokud zachytíš pochybnosti nebo nedorozumění včas, budeš mít více možností a prostoru k jejich řešení.

Ať se ti v manažerské roli daří a jsi spokojená/spokojený nejen ty, ale i tvůj tým. 

Hodně štěstí!

mma kpi

Chceš vědět, co všechno musí umět marketingová manažerka? Chceš udělat krok vpřed v kariéře, ale chybí ti strategické znalosti? Omrkni Akademii pro marketingové manažerky, která začíná už 21. března.

Zuzana Mráčková (1)
Zuzana Mráčková

Zuzka je marketingová manažerka a lektorka soft skills. V  brand marketingu má praxi přes 10 let z mezinárodních korporátů a skoro stejně dlouho vede  kurz na VŠE, který je zaměřený na komunikační a prezentační dovednosti. Na jaře 2023 začala školit soft skills i pro Akademie #HzM. Dává důraz na využití v praxi a podporuje pozitivní přístup k učení.

Reklama