Obchodní podmínky #HolkyzMarketingu

#HolkyzMarketingu s.r.o., IČO 109 63 626, se sídlem Karlínské náměstí 238/6, 186 00 Praha 8 a jsme zapsané u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 350386.

Pokud si u nás koupíš naše produkty a služby, budou se naše vztahy řídit těmito podmínkami, pokud se spolu individuálně nedomluvíme jinak.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: ahoj@holkyzmarketingu.cz
Tel. č.: +420 720 679 276‬

I. JAK KOUPIT PRODUKT NEBO SLUŽBU

1. Pokud u nás nenakupuješ v rámci svého podnikání, jsi v roli spotřebitele. Naše právní předpisy ti dávají některá zvláštní práva. O nich si přečteš dál.

2. Seznam se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedeš, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet. 

3. Na našem webu najdeš informaci o produktu nebo službě, včetně ceny. Ta obsahuje i DPH a další poplatky.

4. Produkt si můžeš objednat:

5. Před odesláním objednávky si můžeš své údaje zkontrolovat a změnit. 

Že k nám tvá objednávka dorazila ti potvrdíme e-mailem.

1. Náklady na komunikaci si hradíš sama/sám. Nijak se ale neliší od obvyklých tarifů a cen.

2. Smlouvu s námi budeš mít uzavřenou, až ti objednávku a volné místo potvrdíme. Zároveň s potvrzením ti vystavíme a pošleme fakturu.

3. Fakturu posíláme online na tvůj e-mail.

4. Pokud fakturu neuhradíš ve splatnosti, můžeme od naší smlouvy odstoupit. Stejně tak, prosíme, měj na paměti, že pokud je faktura po splatnosti, negarantujeme ti (z kapacitních důvodů) místo.

5. Cenu můžeš platit 

6. Jsme plátci DPH.

II. MENTORING

1. Pokud sis objednal/a program mentoring, pošleme ti potvrzení o zařazení do programu a zálohovou fakturu. Po její úhradě tě spojíme s tvou mentorkou. Další domluvu na konkrétních časech konzultací už necháme na vás dvou. 

2. Program jde čerpat 5 měsíců od propojení mentorky a mentee. Poté nevyčerpané konzultace propadají, pokud se svou mentorkou nedomluvíš jinak.

III. ŠKOLÍCÍ AKCE

 1. Pokud si u nás objednáváš účast na školení, webináři, workshopu nebo konferenci („akce“), jsou přihlášky vázané na jméno. 
 2. Pokud se akce nemůžeš zúčastnit, napiš nám na e-mail eventy@holkyzmarketingu.cz nebo zavolej na číslo ‭+420 734 575 195‬.
 3. Storno poplatky za zrušení účasti jsou následující:
  1. do 15 dnů (včetně) před akcí ti vrátíme 100 % ceny;
  2. nejdéle do 8 dnů (včetně) před akcí ti vrátíme 50 % ceny;
  3. méně než 7 dní před akcí cenu nevracíme, ale určitě nás kontaktuj. Zkusíme to s tebou vyřešit individuálně, například místem v dalším termínu.
 4. V případě zrušení účasti ti vrátíme cenu sníženou o příslušný storno poplatek do 14 kalendářních dní od potvrzení, že jsme přijaly informaci o zrušení. Nezapomeň nám napsat také číslu účtu, na který ti máme částku poslat.
 5. Ve výjimečných případech můžeme změnit termín nebo místo konání. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme tě na zadaný e-mail. Pokud ti nové místo nebo termín nebude vyhovovat, vrátíme ti zaplacenou cenu anebo si můžeš vybrat jiný termín, pokud na něm bude volné místo.
 6. V případě událostí, které brání konání akce offline (například nemoc, epidemie, jiná tzv. vyšší moc), můžeme akci realizovat v online formátu. V takovém případě se cena ani podmínky účasti a spolupráce nemění. Tato změna není považovaná za změnu místa konání akce.
 7. Informace, které se na akci dozvíš a které se týkají třetích stran, jsou určené jen tobě. Zavazuješ se ohledně nich dodržovat mlčenlivost.

IV. AKADEMIE

 1. I účast v akademii je vázaná na jméno.
 2. Po individuální domluvě tě můžeme nechat cenu uhradit po splátkách. Napiš nám.
 3. Pokud se rozhodneš svou účast v akademii zrušit, napiš nám na e-mail akademie@holkyzmarketingu.cz nebo zavolej na číslo +420 731 907 185.
 4. Storno poplatky za zrušení účasti na akademii jsou následující:
  1. do 15 dnů (včetně) před zahájením akademie ti vrátíme 100 % ceny;
  2. nejdéle do 8 dnů (včetně) před zahájením akademie ti vrátíme 50 % ceny;
  3. méně než 7 dní před zahájením akademie cenu nevracíme, ale určitě nás kontaktuj. Zkusíme to s tebou vyřešit individuálně.
 5. V případě zrušení účasti ti vrátíme cenu akademie sníženou o příslušný storno poplatek do 14 kalendářních dní od potvrzení, že jsme přijaly informaci o zrušení. Nezapomeň nám napsat také číslu účtu, na který ti máme částku poslat.
 6. Informace, které se v akademii dozvíš a které se týkají klientů nebo třetích stran, jsou určené jen tobě. Zavazuješ se ohledně nich dodržovat mlčenlivost.

V. HR INZERCE (HzM JOBS)

 1. Na našem webu najdeš různé možnosti spolupráce ohledně HR inzerce. Pokud máš o některý z placených typů služeb zájem, vyplň formulář na https://bit.ly/chci-inzerovat
 2. Jakmile dostaneme tvou zprávu, budeme tě informovat o podrobnostech spolupráce, zejména o volných termínech, obsahu, ceně. 
 3. Pokud cenu nespecifikujeme, řídí se ceníkem, který najdeš na adrese https://holkyzmarketingu.cz/hzm-jobs/.
 4. Smlouva mezi námi vzniká, jakmile si parametry spolupráce odsouhlasíme (co se bude inzerovat, na jakém mediálním kanále).
 5. Můžeme ti vystavit zálohovou fakturu. Nemáme povinnost se pustit do práce, pokud zálohová faktura nebude uhrazená.
 6. Abychom na inzerci mohly začít pracovat, budeme od tebe potřebovat na startu podklady a informace. Pokud nám je nedodáš do 14 dnů od naší žádosti, považujeme to za tvé odstoupení od smlouvy. 
 7. Pokud se ti naše návrhy nebudou líbit, zapracujeme tvé připomínky. Celkově dva návrhy jsou v ceně. Pokud bychom zpracovávaly další, můžeme si je nacenit jako vícepráci – o tom bychom ti ale dali dopředu vědět a vícepráci si nechaly odsouhlasit.  
 8. Konečnou verzi inzerce si schválíme. 
 9. Pokud se na konečné verzi nebudeme moct shodnout a inzerát nepublikujeme, přestože jsme dodaly naše návrhy, máme nárok na zaplacení 50 % ceny (a případně 50 % víceprací).
 10. Fakturu vystavíme po poskytnutí naší služby. Pokud na ní nebude uvedena jiná splatnost, je splatnost 14 dní.
 11. Naše nároky si můžeme proti zálohové faktuře započítat.

VI. AUTORSKÁ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

 1. Materiály, které od nás obdržíš, smíš použít pro vlastní rozvojové účely. Poprosíme tě ale o pochopení, že se jedná o autorská díla, která jsou určena pouze tobě. Proto je dál nešiř, abychom nemuseli řešit porušování autorských práv.
 1. Akce se z důvodu ochrany osobnosti nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez našeho výslovného souhlasu, a to ani pro osobní užití.
 2. Na akcích můžeme fotit pro promo na sociálních sítích a našem webu. Pokud na akci nechceš být zachycen/a, napiš nám nebo kontaktuj na místě organizátora nebo fotografa. Více informací o fotografování najdeš na našem webu v zásadách zpracování osobních údajů.

VII. JAK REKLAMOVAT VADY

 1. Pokud by cokoliv nebylo v pořádku, kontaktuj nás na ahoj@holkyzmarketingu.cz nebo nám pošli dopis na adresu našeho sídla, mrkneme se na to.
 2. V reklamaci nám uveď, kdo jsi, jaký produkt a proč reklamuješ a jak si přeješ, abychom reklamaci vyřídily. 
 3. Na tvůj e-mail ti zašleme písemné potvrzení (reklamační protokol), který slouží jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu najdeš: kdy jsi produkt nebo službu reklamoval(a), jakou vadu jsi nám uvedla a jaký způsob vyřízení reklamace si přeješ. 
 4. Pokud vadu půjde odstranit, můžeš chtít nápravu (doplnění) nebo přiměřenou slevu. Pokud vada nepůjde odstranit, můžeš žádat přiměřenou slevu nebo od smlouvy s námi odstoupit, pokud to není k povaze věci neúměrné. 
 5. O tvé reklamaci rozhodneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Pokud tuto lhůtu nedodržíme, máš právo požadovat přiměřenou slevu z produktu nebo od smlouvy s námi odstoupit.
 6. Pokud jsi spotřebitel, máš právo po nás chtít úhradu nákladů, které jsi při oprávněné reklamaci účelně vynaložil(a). O proplacení nás požádej co nejdříve, nejpozději do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto tvé právo zaniká.
 7. Prosíme, měj na paměti, že naše produkty a služby nejde reklamovat z důvodu, že nesplnily tvá subjektivní očekávání.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Pokud jsi spotřebitelem, máš obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od uzavření smlouvy. 
 2. Tohle právo ale neplatí u využití volného času, pokud službu poskytujeme v určeném termínu (například termín konference apod.).
 3. Také toto právo neplatí u služeb a také digitálního obsahu, pokud tyto služby byly poskytnuty s tvým výslovným souhlasem ještě před uplynutím lhůty k odstoupení. 

Proto PROSÍME POZOR: Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíš s tím, že ti produkt nebo službu poskytneme v domluveném termínu, který ale může být dříve, než za 14 dní od uzavření smlouvy. Tím ale ztrácíš možnost od smlouvy odstoupit.

IX. ZÁVĚREM

1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pokud jsi spotřebitel, máš právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě se můžeš obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na tvůj návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžeš podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jsi u nás poprvé uplatnil(a) své právo, které je předmětem sporu. Máš právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Naše vztahy se řídí českým právem. 

3. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Obsah, prosíme, nekopíruj, neupravuj nebo jinak nepoužívej bez našeho souhlasu. 

4. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. 

5. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžeš kontaktovat na ahoj@holkyzmarketingu.cz

V Praze, dne 14. 10. 2022