Jsme #HolkyzMarketingu s.r.o., IČO 109 63 626, se sídlem Karlínské náměstí 238/6, 186 00 Praha 8 a jsme zapsané u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 350386.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail: ahoj@holkyzmarketingu.cz

Provozujeme web na www.holkyzmarketingu.cz. Na něm pracujeme s cookies. Více se o tom můžeš dočíst v tomto dokumentu.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole.

Jaké typy cookies používáme?

Technické, bezpečnostní, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom ti bezpečně zobrazili webové stránky a fungovaly ti tak, jak mají nebo abychom věděly, že jsi nám (ne)udělil(a) souhlas se zpracováním cookies apod.

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit.

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po tvé návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se ti potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdeš v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracováváme?

technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom ti naše služby nemohly bezpečně a správně poskytnout.

Analytické a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě tvého souhlasu. 

Toto zpracování nám znemožníš tím, že nám souhlas nedáš, dále pak nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu.

Jak jde zabránit využívání cookies?

V první řadě bychom chtěly uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která nám neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Jedna z možných cest, jak nám v práci s cookies zabránit, je přes nastavení tvého prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdeš tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé tvé zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť. 

Kdo pro nás cookies zpracovává?

Dále bychom chtěly zmínit:

Pokud jsi nám udělil(a) souhlas, může s tvými cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Při zpracování osobních údajů máš podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké tvé osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžeš požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíš, že s daty nenakládáme správně, můžeš podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Název Typ Kdo ji využívá Expirace Co dělá (účel)
bscookie HTTP linkedin.com 1 rok Tento soubor cookie se používá k identifikaci návštěvníka prostřednictvím přihlášení. To například umožňuje návštěvníkovi aby se přihlásil na webové stránky přes jejich LinkedIn účet.
li_gc HTTP linkedin.com 179 dní Ukládá uživatelův cookie souhlas pro aktuální doménu
test_cookie HTTP doubleclick.net 1 den Používá se pro kontrolu uživatelového prohlížeče, jestli podporuje cookies
wc_cart_hash_# HTML holkyzmarketingu.cz Trvalý Neklasifikováno
wc_fragments_# HTML holkyzmarketingu.cz Relace Neklasifikováno
lang HTTP ads.linkedin.com Relace Zapamatování uživatelem zvolenou jazykovou verzi dané webové stránky
lang HTTP linkedin.com Relace Nutný pro udržení jazykového nastavení napříč podstránky webu.
lidc HTTP linkedin.com 1 den Registruje, která část serveru slouží návštěvníkovi. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, kvůli optimalizaci zkušenosti uživatele.
_ga HTTP holkyzmarketingu.cz 2 roky Registruje specifický ID, který se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel využívá webových stránek.
_ga# HTTP holkyzmarketingu.cz 2 roky Google Analytics tento cookies používá pro sběr dat o tom, kolikrát uživatel navštívil webovou stránku a data o jeho první a poslední návštěvě.
_gat HTTP holkyzmarketingu.cz 1 den Využíván Google Analytics pro snížení míry požadavků.
_gid HTTP holkyzmarketingu.cz 1 den Registruje specifický ID, který se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel využívá webové stránky.
_pk_id# HTTP holkyzmarketingu.cz 1 rok Sbírá statistiku o návštěvách uživatele na webu, například počet návštěv, průměrný čas strávený na webu, a které stránky byly přečteny.
_pk_ses# HTTP holkyzmarketingu.cz 1 den Piwik Analytics Platforma toto cookies používá pro sledování požadavků návštěvníka na stránce během dané relace.
AnalyticsSyncHistory HTTP linkedin.con 1 den Používá se při spojení synchronizace dat s analytickou službou třetí strany.
_fbp HTTP holkyzmarketingu.cz 1 den Používá ho Facebook k poskytování řady reklamních produktů, například PTB (přihazování v reálném čase) od inzerujících třetí strany.
_gcl_au HTTP holkyzmarketingu.cz 1 den Používá ho Google AdSense k experimentování s účinností reklamy na webových stránkách, které používají jejich služby.
bcookie HTTP linkedin.com 1 den Využívá ho LinkedIn pro sledování využití vložených služeb.
fr HTTP facebook.com 1 den Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou RTB (Přihazování v reálném čase) od inzerující třetí strany.
IDE HTTP doubleclick.net 1 den Používá Google DoubleClick k registraci a hlášení činností uživatele po zobrazení nebo kliknutí na některou z reklam inzerujícího za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam.
pagead/1p-user*list/# Pixel google.com 1 den Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty na více webových stránkách a zjišťuje, jak se uživatel mezi stránkami pohybuje. Používá se pro měření reklamy a usnadňuje placení poplatků za doporučení mezi weby.
tr Pixel facebook.com 1 den Používá ho Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou RTB (Přihazování v reálném čase) od inzerujícího třetí strany.
UserMatchHistory HTTP linkedin.com 29 dní Zajišťuje bezpečné prohlížení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu návštěvníka.