Jak postavit úspěšnou kampaň? Od nápadu až po realizaci

online záznam v ceně

Pokročilost:

Tomáš Pohl, CEO agentury Justmighty

Chystáš se realizovat marketingovou kampaň? Dostal/a jsi za úkol ve své firmě takovou kampaň vymyslet nebo poptat a nevíš, kde začít? Máš strach ze znalosti a kontroly všech dodavatelů nebo kolegů, kteří by se měli na kampani podílet?

Brzy vypíšeme nové termíny.

Jak postavit úspěšnou kampaň? Od nápadu až po realizaci

Pomůžeme ti pochopit, co marketingová kampaň je, jak ji chápe agentura, jak na ni vytvořit brief, na základě čeho vybrat dodavatele nebo třeba jak si takovou kampaň kompletně odřídit a na nic nezapomenout.

Ukážeme si konkrétní postupy a výstupy na projektech z praxe. Odhalíme ti, jak se realizovala vánoční kampaň pro Kofolu nebo třeba promo nových produktů kosmetické značky Gabriella Salvete.

Co se na webináři dozvím?

Co je a není marketingová kampaň?
Odhalím ti tajemství efektivních kampaní a naučím tě, jak rozpoznat klíčové prvky úspěšné strategie. Prozkoumáme, jak správně budovat značku, udržovat kontakt se zákazníky a dosahovat výsledků, které posunou čísla směrem nahoru.

Strategická příprava

 • Získání vstupních informací: Jak efektivně shromažďovat a analyzovat data pro kampaň.
 • Práce s klientem: Jak vybudovat vztah s klientem, který tě uzná za důvěryhodného partnera.
 • Pochopení trhu: Získáš tipy k detailní analýze tržního prostředí a oboru klienta.
 • Definice cílových skupin: Naučíš se, jak identifikovat a oslovit cílovou skupinu.

Tvorba a prezentace konceptu

 • Komunikační strategie: Krok za krokem tě provedu procesem vytváření základu kampaně.
 • Koncept kampaně: Odhalím ti, jak vytvořit vizuálně lákavý a obsahově přesvědčivý koncept, který zaujme.
 • Prodej myšlenky: Získáš  jistotu v prezentaci nápadů a naučíš se, jak získat kývnutí od rozhodujících osob.

Exekuce a management

 • Rozpočet: Poradím ti, jak plánovat rozpočet s klientem, aby byl každý cent investován efektivně.
 • Výběr kanálů: Najděte nejlepší platformy pro propagaci kampaně.
 • Měření úspěšnosti: "Co neměřím, to neřídím." Naučíš se, jak nastavit cíle a sledovat klíčové metriky.
 • Udržování kampaně: Ukážu ti, jak udržet dynamiku  kampaně a efektivně komunikovat s klientem.

Co ti školení dá a/nebo v čem se zlepšíš?

 • Seznámíš se s tím, jak chápe realizaci kampaně marketingová agentura a jaký je její celý průběh od podpisu spolupráce s klientem až po vystavenou fakturu za ni.
 • Budeš znát strukturu a postup realizace takové kampaně. Její tvorba je skutečně komplexní propojení různých marketingových disciplín a my ti ukážeme jak na nic nezapomenout a postupovat systematicky.

Co si potřebuješ na hodinu připravit?

 • Notebook a poznámky